szczelna ściankao firmie ścianka szczelnarealizacje zabezpieczenia wykopówkontakt


Przeciski / przewierty gruntowe



Przeciski i przewierty pod przeszkodami

Układanie przewodów wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, elektrycznych itp.
w terenie miejskim wiąże się z koniecznością przekraczania ulic, torowisk i innych przeszkód. Intensywny ruch samochodowy, szczególnie w dużych miastach, uniemożliwia zamykanie dróg i ulic na czas prowadzenia robót.

Często jedynym sposobem na realizację zadania jest ułożenie budowanego przewodu metodą bezwykopową.
WOD-INŻ świadczy usługi w zakresie pokonywania przeszkód terenowych metodą przecisku pneumatycznego oraz przewiertu sterowanego w zakresie średnic od 100 mm do 1200 mm.


Realizacje







NIP: 524-030-24-99
REGON: 002166377

KRS 0000071756
Sąd Rej dla m. st. Warszawy XIII Wydz. Gosp. KRS